Grupul țintă eligibil din cadrul proiectului este alcătuit din 144 de persoane, din care:

%

vor fi reprezentanți ai ONG-urilor

%

vor fi reprezentanți ai partenerilor sociali

%

vor fi reprezentanți ai autoritaților și instituțiilor publice locale (personal de conducere și de execuție)

Grupul țintă vizat de proiect este compus din 144 de persoane, din care minim 35% vor fi de gen feminin.

Grupul țintă este structurat după cum urmează:

50 reprezentanți ai organizatiilor non-guvernamentale (ONG), din care cel puțin 18 vor fi persoane de gen feminin:

- 40 reprezentanți ai Asociației Excelsior pentru Excelență în Educație;
- 10 reprezentanți ai ONG-urilor reprezentantive și relevante pentru domeniul proiectului.

10 reprezentanți ai partenerilor sociali reprezentantivi în domeniu, din care cel puțin 4 vor fi persoane de gen feminin;

Personal din autorități/instituții publice locale: 84 de persoane (personal de conducere și de execuție din care cel puțin 29 vor fi de sex feminin):

- Regiunea Sud-Vest Oltenia: 15 persoane;
- Regiunea Sud-Muntenia: 10 persoane;
- Regiunea Centru: 10 persoane;
- Regiunea Vest: 15 persoane;
- Regiunea București-Ilfov: 10 persoane;
- Regiunea Nord-Vest: 10 persoane;
- Regiunea Nord-Est: 5 persoane;
- Regiunea Sud-Est: 9 persoane.