Informații generale

Proiectul „Sprijinirea sistemul de învățământ superior privind combaterea exodului absolvenților de studii superioare prin creșterea capacității societății civile    de a formula politici publice – EXCELENȚĂ” este derulat de către Asociația Excelsior pentru Excelență în Educație.

Obiectivul general îl constituie îmbunătățirea procesului de elaborare participativă a politicilor publice în domeniul învățământului superior, pentru promovarea unor măsuri alternative de inserție/ocupare pe piața muncii în rândul studenților și a absolvenților de studii superioare, precum și reducerea fenomenului de migrație a acestora pentru găsirea unui loc de muncă în alte țări, prin creșterea capacității organizației non-guvernamentale de a formula și a promova politici publice alternative la politicile publice inițiate de Guvern, având ca scop dezvoltarea și introducerea unor sisteme și standarde în administrația publică, orientate către cetățeni și mediul de afaceri, în concordanță cu SCAP.

Cuantificarea proiectului

 • 16 luni implementare proiect incepând din 10.07.2018;
 • 987.116,21 lei valoare totală a proiectului;
 • 967.373,86 lei valoarea cofinanțării UE;
 • 144 persoane înscrise în grupul țintă;
 • 40 membrii ai ONG-ului instruiți în formularea de politici publice

Obiective specifice

Obs.1 Facilitarea dezvoltării mecanismelor de formulare, promovare și monitorizare a politicillor publice, de consolidare a dialogului social și civic, precum și întelegerea nevoii de reformare a administrației publice, prin aprofundarea și realizarea analizei detaliate de nevoi și necesități existente la nivel național în domeniul invățământului superior pentru promovarea unor măsuri alternative de inserție/ocupare pe piața muncii în randul studenților și a absolvenților de studii superioare, precum și reducerea fenomenului de migrație a acestora pentru găsirea unui loc de muncă în alte țări.

Obs.2 Cultivarea și dezvoltarea cunosțintelor, competențelor si abilităților a 40 persoane din Gupul țintă, reprezentanți ai ONG-ului, în urma participării la sesiuni de instruire în formularea politicilor publice și în mananagement strategic, inclusiv prin abordarea temelor de devoltare durabilî, egalitate de șanse si nediscriminare.

Obs.3 Formularea si promovarea a cel puțin 2 politici publice în domeniul învățamantului superior, care vin în sprijinul dezvoltării facilităților necesare reducerii exodului de studenti și absolvenți, ca urmare a dezvoltării unui mecanism performant și profesionist (caravană națională sub forma unor evenimente de tip „masă rotundă”, cu aplicabilitate de workshop), pentru formularea și promovarea de politici publice alternative.

Obs.4 Crearea și dezvoltarea de instrumente cu aplicabilitate de monitorizare și evaluare a politicilor publice și de consolidare a dialogului social si civic, prin dezvoltarea unui sistem online de monitorizare și evaluare, dar și prin dezvoltarea unui manual de bune practici sub forma unui standard cu aplicabilitate în sectorul public și privat, privind implementarea instrumentelor/sistemelor dezvoltate prin proiect.

Rezultate
propuse

 • Realizarea unei analize nationale privind cauzele exodului absolventilor de invatamant superior si fundamentarea dezbaterilor privind necesitatea formularii de politici publice in domeniul invatamantului superior;
 • Organizarea a 8 evenimente regionale de tip masă rotundă cu aplicabilitate de workshop;
 • Cultivarea și dezvoltarea cunoștințelor, competențelor și abilităților a 40 de persoane din grupul țintă membrii ai ONG-ului, prin participarea la sesiuni de instruire în formularea de politici publice și în managementul strategic (inclusiv abordarea principiilor orizontale);
 • Formularea și promovarea a cel puțin două politici publice în domeniul învățământului superior, care vin în spijinul dezvoltării facilităților necesare reducerii exodului de studenți și absolvenți;
 • Crearea și dezvoltarea de instrumente cu aplicabilitate de monitorizare și evaluare a politicilor publice de consolidare a dialogului social și public, prin dezvoltarea unui sistem online de monitorizare și evaluare;
 • Dezvoltarea unui manual de bune practici ce va reprezenta un standard cu aplicabilitate in sectorul public si privat privind implementarea instrumentelor/ sistemelor dezvoltate prin proiect.