10.07.2018 – 09.11.2019

Informarea si publicitatea proiectului

10.07.2018 – 09.06.2019

Realizarea unei analize nationale privind cauzele exodului absolventilor de invatamant superior si fundamentarea dezbaterilor privind necesitatea formularii de politici publice in domeniul invatamantului superior

10.11.2018 – 09.06.2019

Pregatirea si desfasurarea sesiunilor de instruire a personalului din ONG cu scopul cresterii capacitatii de a formula politici publice alternative

10.11.2018 – 09.06.2019

Pregatirea si desfasurarea sesiunilor de instruire a personalului din ONG in domeniul “managementului strategic

10.01.2019 – 09.09.2019

Realizarea unei caravane nationale sub forma unor evenimente de tip “masa rotunda” cu aplicabilitatea de workshop (8 evenimente regionale), in vederea elaborarii a 2 politici publice ce vin in sprijinul dezvoltarii facilitatilor necesare reducerii exodului de absloventi ai invatamantului superior

10.04.2019 – 09.09.2019

Elaborarea a 2 politici publice ce vin in sprijinul dezvoltarii facilitatilor necesare reducerii exodului de aboslventii ai invatamantului superior

10.08.2019 – 09.10.2019

Diseminarea si promovarea celor 2 politici publice formulate

10.06.2019 – 09.11.2019

Dezvoltarea unui sistem online de monitorizare si evaluare a politicilor publice, de consolidare a dialogului social si civic si de preventie a exodului de absolventi ai invatamantului superior

10.06.2019 – 09.11.2019

Dezvoltarea unui manual de bune practici ce va reprezenta un standard cu aplicabilitate in sectorul public si privat privind implementarea instrumentelor/ sistemelor dezvoltate prin proiect