în cadrul proiectului POCU/633/6/14/132935 cu titlul “MAXIM-Masuri Active pentru eXcelenta in
educatie: sprijinirea integrarii elevilor pe piata Muncii ”, LICEUL TEHNOLOGIC ȚICLENI anunță
scoaterea la concurs a următoarelor posturi:
• Coordonator activitate Partener 2 (Liceul Tehnologic Țicleni)

Anunț selecție final