În cadrul proiectului POCU/633/6/14/132935 cu titlul “MAXIM-Masuri Active pentru eXcelenta in educatie: sprijinirea integrarii elevilor pe piata Muncii ”, LICEUL TEHNOLOGIC ȚICLENI anunță scoaterea la concurs a următoarelor posturi:
1 post Expert Identificare, recrutare, inscriere si monitorizare grup tinta
3 posturi Experti cadre didactice supraveghere elevi
3 posturi Tutore practica (decontat prin onorarii)

Anunț selecție final