În cadrul proiectului „Sprijinirea sistemului de învățământ superior privind combaterea exodului absolvenților de studii superioare prin creșterea capacității societății civile de a formula politici publice – EXCELENȚĂ” este prevăzută elaborarea a 2 propuneri de politică publică, cu următoarele tematici:

• Măsuri alternative de inserție/ocupare pe piața muncii în rândul studenților și a absolvenților de studii superioare;

• Reducerea fenomenului de migrație a acestora pentru găsirea unui loc de munca în alte țări;

Acestea urmează a fi înaintate către autoritatea centrală responsabilă, în vederea includerii acestora în lor în strategia de dezvoltare a sistemului educațional la nivel terțiar universitar.

Asociația Excelsior pentru Excelență în Educație

Octombrie 2019