ASOCIAȚIA EXCELSIOR PENTRU EXCELENȚĂ ÎN EDUCAȚIE, cu sediul în Str. Calea Severinului nr. 195A, Mun. Târgu-Jiu, Jud. Gorj, E-mail: office@asociatiaexcelsior.ro, cod unic înregistrare 28371335, în baza contractului de finanțare nr. 180/10.07.2018, Cod SIPOCA/MySMIS 200/113039, pentru implementarea proiectului „Sprijinirea sistemului de învățământ superior privind combaterea exodului absolvenților de studii superioare prin creșterea capacității societății civile de a formula politici publice - EXCELENȚĂ” - finanțat prin Fondul Social European – PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ, organizează selecție în vederea recrutării a 1 (un) Coordonator evenimente (expertt).