Persoană juridică achizitoare ASOCIAȚIA EXCELSIOR PENTRU EXCELENȚA ÎN EDUCAȚIE, cu sediul în Calea Severinului, nr. 195A, Municipiul Târgu Jiu, jud. Gorj, email: achizitii@asociatiaexcelsior.ro , Tel: +40216367085 / Fax: +40372890910, cod unic înregistrare RO 28371335, în baza contractului de finanțare nr. 180/10.07.2018, Cod SIPOCA/MySMIS: 200/113039, pentru implementarea proiectului „Sprijinirea sistemului de învățământ superior privind combaterea exodului absolvenților de studii superioare prin creșterea capacității societății civile de a formula politici publice - EXCELENȚĂ” , finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativa 2014-2020, solicită oferte de preț pentru Servicii organizare evenimente.