Proiectul „Sprijinirea sistemul de învățământ superior privind combaterea exodului absolvenților de studii superioare prin creșterea capacității societății civile    de a formula politici publice – EXCELENȚĂ” este derulat de către Asociația Excelsior pentru Excelență în Educație.

Obiectivul general îl constituie îmbunătățirea procesului de elaborare participativă a politicilor publice în domeniul învățământului superior, pentru promovarea unor măsuri alternative de inserție/ocupare pe piața muncii în rândul studenților și a absolvenților de studii superioare, precum și reducerea fenomenului de migrație a acestora pentru găsirea unui loc de muncă în alte țări, prin creșterea capacității organizației non-guvernamentale de a formula și a promova politici publice alternative la politicile publice inițiate de Guvern, având ca scop dezvoltarea și introducerea unor sisteme și standarde în administrația publică, orientate către cetățeni și mediul de afaceri, în concordanță cu SCAP.