Formulare politici publice

Facilitarea dezvoltării mecanismelor de formulare, promovare și monitorizare a politicilor publice

Sesiuni de instruire

Cultivarea și dezvoltarea cunoștințelor, competențelor și abilităților a 40 persoane din grupul țintă

Cel puțin 2 politici publice

Formularea și promovarea a cel puțin 2 politici publice în domeniul învățământului superior

Instrumente monitorizare

Crearea și dezvoltarea de instrumente cu aplicabilitate de monitorizare și evaluare a politicilor publice

DESPRE PROIECT

Muncim în
România

Obiectivul general îl constituie îmbunătățirea procesului de elaborare participativă a politicilor publice în domeniul învățământului superior, pentru promovarea unor măsuri alternative de inserție/ocupare pe piața muncii în rândul studenților și a absolvenților de studii superioare, precum și reducerea fenomenului de migrație a acestora pentru găsirea unui loc de muncă în alte țări, prin creșterea capacității organizației non-guvernamentale de a formula și a promova politici publice alternative la politicile publice inițiate de Guvern, având ca scop dezvoltarea și introducerea unor sisteme și standarde în administrația publică, orientate către cetățeni și mediul de afaceri, în concordanță cu SCAP.

Cuantificarea
proiectului

Îmbunătățirea procesului de elaborare participativă a politicilor publice în domeniul învățământului superior, pentru promovarea unor măsuri alternative de inserție/ocupare pe piața muncii în rândul studenților și a absolvenților de studii superioare.

◎   16 luni implementare proiect incepând din 10.07.2018;
◎    987.116,21 lei valoare totală a proiectului;
◎    144 persoane înscrise în grupul țintă;
◎    40 membrii ai ONG-ului instruiți în formularea de politici publice.

MUNCIM ÎN ROMÂNIA

Rezultatele
propuse

Asociația Excelsior pentru Excelență în Educație are drept obiectiv formarea viitorilor lideri, propunându-și să încurajeze dar și să susțină EXCELENTA.

Evenimente

Organizarea unor evenimente de tip masă rotundă cu aplicabilitate de workshop, 8 evenimente regionale, un eveniment central și unul de diseminare și promovare a politicilor publice promovate;

Sesiuni instruire

Cultivarea și dezvoltarea cunoștințelor, competențelor și abilităților a 40 de persoane din grupul țintă membrii ai ONG-ului, prin participarea la sesiuni de instruire în formularea de politici publice și în managementul strategic (inclusiv abordarea principiilor orizontale);

Formulare politici publice

Formularea și promovarea a cel puțin două politici publice în domeniul învățământului superior, care vin în spijinul dezvoltării facilităților necesare reducerii exodului de studenți și absolvenți;

Vrei să schimbi ceva în România?

Înscrie-te acum
în proiect

Ajută la îmbunătătirea pieței muncii din România în rândul studenților și a absolvenților de studii superioare, precum și reducerea migrației acestora pentru găsirea unui loc de muncă în alte țări.

NOUTĂȚI

Ultimele noutăți care au legătură cu proiectul.

în cadrul proiectului POCU/633/6/14/132935 cu titlul “MAXIM-Masuri Active pentru eXcelenta in educatie: sprijinirea integrarii elevilor...
În cadrul proiectului POCU/633/6/14/132935 cu titlul “MAXIM-Masuri Active pentru eXcelenta in educatie: sprijinirea integrarii elevilor...
Elevii Liceului Tehnologic Țicleni vor fi sprijiniți pentru găsirea unui loc de muncă după terminarea...
Anunt HolardevDescarcă